Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
Twee Karos Stories

Ek lees in Ds. Solly Ozrovech se boekie 'n Vasmeerplek vir die hawelose - Herinneringe van Solly Ozrovech aan die Kinderoord MTR Smit die volgende: "As kinderhuiskind het ek eendag gesien hoe 'n sterk, forse swartman te perd by die kinderhuis opdaag. Voor hom op die perd was 'n outjie wat dae vantevore uit die kinderhuis Transkei toe gedros het. Indien die swartman hom nie gekry het nie, sou hy waarskynlik in die koue Transkeise winter van ontbering omgekom het. Die winters in hierdie wêrelddeel is uiters straf. Die outjie voor op die perd was snoesig in 'n karos toegewikkel. Toe hy hom van die perd aftel en aan die huisvader oorhandig, pleit hy met soveel deernis in sy stem en in sy oë: "Moenie slaan nie. Hy is so klein, hy verstaan nie." Ek het 'n knop in my keel gevoel en sowaar gewens dat ek die droster was wat 'n paar dae lank die sorg en liefde van so 'n besondere mens kon ervaar. Swartmense het 'n baie sagte plek vir kinders. Ons het dit nie net aangevoel nie, maar male sonder tal die bewyse daarvan beleef." (bl. 94)

Die storie het my laat dink aan die volgende mededeling in die boekie Ds. W.L. Steenkamp van Namakwaland: "Ek was op Upington op skool", vertel hy; "ek moes donkies uit die skut gaan haal op Klipkoppies en hulle na Karos toe aanja. En dit was somer. Vroeg die middag was my mond al kurkdroog van die dors. Teen sononder het ek Klippan gehaal en begin water grawe; toe ek net effens klam grond kry, het ek dit teen my keel vasgedruk vir verkoeling.

"Later die aand het ek gevoel die dood kom nader. Alle hoop om water te kry, was verlore. Toe meteens hoor ek die soet klanke van 'n hond wat blaf. Ek luister weer, en, ja waarlik, daar blaf hy weer... Ek het aangesukkel in die rigting van waar ek die geblaf gehoor het, en kom toe af op 'n ou Kleurling, met die naam Gert Toeneus. Hy het toe nog net een bekertjie water tussen hom en twee vroue gehad; dit moes hou tot die volgende aan toe. En tog gee hulle dit vir my!

"Die bietjie water kon nie my dors les nie, maar dit het my lewe gered. Toe kon ek darem in die koel naglug aansukkel, lê-lê aansukkel tot op Karos. Daarom doen ek vandag as predikant wat ek kan om aan die Kleurlinge die water van die lewe te bring." (bl. 7)

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.35 MB
Application afterInitialise: 0.019 seconds, 1.02 MB
Application afterRoute: 0.023 seconds, 1.28 MB
Application afterDispatch: 0.047 seconds, 2.71 MB
Application afterRender: 0.066 seconds, 3.27 MB

Memory Usage

3495368

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'itbqmiq07cs79l4job9grrvth7'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1571412070' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = 'itbqmiq07cs79l4job9grrvth7'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'itbqmiq07cs79l4job9grrvth7','1571419270','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 34
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 17:21:10' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 17:21:10' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='34'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None