Canadian pharmacy
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
drugs online &%^ or Canadian pharmacy mail order
Generaal de la Rey se skoonpa

Hendrik Adriaan Greeff (gebore 26.1.1828) - sien o.a. SA Geslagregisters Deel 2 asook SA Biografiese Woordeboek, Volume 5 -  was die stigter van Lichtenburg in die Wes-Transvaal en skoonpa van Genl. Koos de la Rey. Hy het ca 1850 vanaf die plaas Lichtenburg naby Durbanville na die Transvaal verhuis. Daar is 'n baie interessante boekie in die Staatsargiefbewaarplek, Pretoria oor sy lewe wat ca 1960 deur een van sy
nasate (Gretha du Preez) geskryf is. Die titel is Kommandant H.A. Greeff. Die bekende sanger, Jan de Wet, is ook een van sy nasate. In die boekie word vertel van 'n keer toe hy en sy gesin (die een kind nog 'n suigeling) van 'n jagtog in Zimbabwe af gekom het en hulle die een aand by hulle kampplek nie water gehad het nie. Die kinders het later so gehuil van die dors met die gevolg: "daar was net een raad en dit was om te bid". Nadat hy gebid het en aan die Here beloof het as Hy vir hulle water  sou gee en hulle reis verder voorspoedig sou maak hy op sy vyftigste verjaarsdag op die plek vir Hom 'n dankdag sou kom hou  "was dit asof iemand aan my sê: 'Gaan kyk daar in die boomstam (daar naby in die middel van 'n laagte van so veertig voet breed het 'n boom gestaan) in die holte sal jy water kry.' " Hy wou eers nie glo dat daar water in die boomstam kan wees nie. "Maar vir
die tweede keer kom dit weer: 'Jy het die Here so ernstig gebid om water en hom so 'n plegtige belofte gemaak.  Gaan en kyk daar is water." Hy stap toe nader en vind dat die boom oorspronklik uit twee stamme bestaan het wat so vier voet bokant die grond inmekaar gegroei was en waar dan 'n holte gevorm is. In die holte het hy dan ook toe water gekry. Hy het toe later 'n plaas naby die plek gekoop.


Die storie is vertel deur Ds. de Vries 'n predikant van Zeerust. Hy vertel hoe ouderling Hendrik Greeff hom op 'n dag kom uitnooi het na sy verjaarsdag partytjie. "Ek het die broer laat verstaan dat so iets bespotlik sou wees" Dit was nl. 45 myl vanaf Zeerust op 'n "pad wat daardie tyd beter was vir bobbejane as vir mense". Dit sou die dominee ook minstens drie dae vanaf die huis wegneem wat hy nie kon bekostig het nie.  Hendrik Greeff het toe "op 'n bedaarde manier" geantwoord, die storie vertel en die Dominee toe
uitgenooi om sy 50 ste verjaarsdag saam met hom by die boom te gaan vier. Hy het toe die dag saam met Hendrik Greeff gevier. Die boom is naby Manana geleë. Genl. de la Rey se vrou het ook haar 50ste verjaarsdag daar gevier, so ook sy jongste seun kol. G.J. Greeff en ook etlike van die kleinkinders waaronder ds. H.A. de Wet. 'n Neef van Hendrik Adriaan, Stephanus Carel (gebore 26.9.1825), was die stigter van Laingsburg - aldus SA Geslagregisters Vol. 2 bl. 517.

 

Profile Information

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.35 MB
Application afterInitialise: 0.018 seconds, 1.02 MB
Application afterRoute: 0.022 seconds, 1.28 MB
Application afterDispatch: 0.048 seconds, 2.72 MB
Application afterRender: 0.068 seconds, 3.27 MB

Memory Usage

3500872

11 queries logged

 1. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '9e263rmmhfs4otc7miih8qq014'
 2. DELETE
    FROM bak_session
    WHERE ( TIME < '1571411275' )
 3. SELECT *
    FROM bak_session
    WHERE session_id = '9e263rmmhfs4otc7miih8qq014'
 4. INSERT INTO `bak_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9e263rmmhfs4otc7miih8qq014','1571418475','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM bak_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM bak_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM bak_menu AS m
    LEFT JOIN bak_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM bak_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 68)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM bak_content AS a
    LEFT JOIN bak_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN bak_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN bak_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN bak_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 35
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 17:07:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 17:07:55' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE bak_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='35'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM bak_modules AS m
    LEFT JOIN bak_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 68 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

None

Untranslated Strings Designer

None